Mistři tradiční rukodělné výroby 2018

V letošním roce bude již posedmé udělen titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, kterým budou oceněni řemeslníci z jižní Moravy.  O návrzích rozhodla krajská rada na svém jednání 23. dubna 2018.


Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje byl v roce 2018 udělen:


–       paní Haně Buchtelové v oboru Tkalcovství,


–       paní Ludmile Kočišové v oboru Výroba figurek z kukuřičného pletiva (šustí),


–       panu Alexandrovi Slavíkovi v oboru Řezbářství,


–       panu Karlovi Hanákovi v oboru Výroba habánské keramiky,


–       panu Františkovi Pavlicovi v oboru Výroba a pokládání slaměných došků,


–       panu Milanovi Strmiskovi v oboru Zpracování rohoviny a perleti.


Hlavním kritériem pro nominaci byla skutečnost, že dotyčný ovládá v daném oboru výjimečnou nebo jedinečnou tradiční technologii nebo tradiční lidovou techniku a předává své dovednosti a zkušenosti následovníkům. Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje kromě těchto kritérií posoudila, do jaké míry jsou výrobky nominovaných řemeslníků estetické, jakou mají užitnou hodnotu, a zda se dodržují tradiční materiály, vzory a barevnost.


 „Tento titul byl zřízen jako forma veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby a kvalifikovaně je prezentují. Uděluje se pouze v těch oborech výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik. Věřím, že nejen titul, ale zejména jeho držitelé budou inspirací pro mladou generaci, aby se dále snažila tato dnes již tak vzácná řemesla a dovednosti udržovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.


Místem pro slavnostní udílení titulů bude v návaznosti na tradici minulých let město Kunštát, a to v rámci festivalu Svátky řemesel, který se uskuteční na počátku června 2018.
 

SLOWFOOD festival  20. - 22. 6. 2019

SLOWFOOD festival 20. - 22. 6. 2019

Leave review
Přijďte ve dnech 20 - 22. 6. 2019 na Zelný Trh ochutnat rozmanitost Jižní M...
Read More
Tisková zpráva projektu

Tisková zpráva projektu

Leave review
​Od června do října budou moci Brňané na Zelném trhu ochutnat rozmanitost p...
Read More
Food Paths Network

Food Paths Network

Leave review
Platforma Food Paths Network nabízí pracovní metodu, sestávající z modelové...
Read More
Lokální potraviny a gastronomické dědictví se šíří díky projektu EU vedeným Slow Food

Lokální potraviny a gastronomické dědictví v projektu EU Slow Food

Leave review
O projektu EU Slow Food Central Europe
Read More
Mistři tradiční rukodělné výroby JMK 2018

Mistři tradiční rukodělné výroby 2018

Leave review
Seznamte se s oceněnými v již sedmém ročníku…
Read More